Tekijätietojen asetus Lightroom Classicissa

Kuvatiedosto sisältää pikselien lisäksi metadata-osion. Metadata on joukko sovitusti nimettyjä tekstikenttiä. Metadataa käytetään kuvan tiedostonimen, kuvausteknisten tietojen, tekijätiedon ja sisällöstä kertovan tiedon tallentamiseen. Digitaalisten kuvien arkistointi, eli hakutekijöiden luonti, perustuu metadatan ja hakemistorakenteen yhteiskäyttöön.

Adobe Lightroom Classicissa voi laatia tekijästä kertovan metatietopaketin (Metadata Preset), joka lisätään kuviin tuonnin yhteydessä (Import), tai kirjastonäkymän (Library) Metadata-välilehdellä.

Metadata-välilehti

 

Tekijätietojen asetus

Tekijätietopaketti luodaan Metadata Preset -ikkunassa, ja se tallennetaan kuvaavalla nimellä tietokantaan. Asetusikkuna avataan kirjastonäkymän ylävalikosta Metadata > Edit Metadata Presets, tai Metadata-välilehden Presets-valikosta.

Metadata Preset -ikkunassa aukaise ensin IPTC Copyright -lohko. Kirjoita Copyright-kenttään ©-merkki (Windowsissa Alt+0169), oma nimesi ja mahdollisesti vuosi. Valitse Copyright Status-kentässä Copyrighted. Kirjoita Rights Usage Terms -kenttään ”All Rights Reserved”, tai haluamasi Creative Commons -lauseke.

Lisää sitten IPTC Creator -lohkoon haluamasi yhteystiedot.

Valitse Metadata Preset -ikkunan yläosan Preset-valikosta Save Current Settings as New Preset… Nimeä paketti Copyrightin mukaisesti. Sulje Metadata Preset -ikkuna oikean yläkulman ruksilla, jos et halua metatietojen päivittyvän näkymän aktiivisiin kuviin. Muussa tapauksessa poistu Done-napilla.

Edit-Metadata-Presets

 

Tekijätietopaketin käyttö

Voit asettaa tekijätiedot automaattisesti kaikkiin Lightroomiin tuotaviin uusiin kuviin seuraavasti: Valitse Import-ikkunassa oikean palkin Apply During Import -välilehden Metadata-valikosta kyseinen Preset. Tekemäsi valinta jää valikkoon oletusarvoksi. Voit myös luoda Import presetin.

Voit lisätä tekijätietopaketin Lightroomissa jo oleviin kuviin kirjastonäkymällä. Aktivoi haluamasi kuvat Grid-näytössä ja valitse Metadata-välilehden Preset-valikossa tekijätietopaketti.

 

Metatietojen päivitys kuvatiedostoihin

Lightroom tekee kuvien metadatan muutokset oletuksena vain Catalog-tietokantaan. Poikkeuksena tiedostonimen muutos, jonka ohjelma tekee suoraan resurssienhallinnan kautta. Jotta metatietojen muutokset näkyisivät myös käyttöjärjestelmälle ja muille ohjelmille, on ne kirjattava itse kuvatiedostoon, tai joissain raakakuva-formaateissa kuvatiedoston sidecar-lisäosaan (kuva.xmp).

Aseta metadata-muutosten kirjaus kuvatiedostoihin seuraavasti: Edit > Catalog Settings > Metadata > Automatically write changes into XMP. Komento toimii nimestään huolimatta myös JPEGissä ja muissa formaateissa, joissa ei käytetä XMP-lisätiedostoa.

 

Metatietojen käsittely käyttöjärjestelmässä

Metatietoja voi katsoa ja muokata myös suoraan käyttöjärjestelmässä. Esimerkiksi Windowsin resurssienhallinnassa metatietoihin pääsee käsiksi tiedoston lisätoimintojen Ominaisuudet-ikkunassa (Properties), Tiedot-välilehdellä. Huomaa, että nämä muutokset eivät päivity Lightroomiin. Tämä johtuu tietokoneen isäntäohjelma-asiakasohjelma -hierarkiasta.

Lightroom voi asiakasohjelmana operoida tiedostojen hallintajärjestelmää käyttäjän oikeuksien puitteissa. Tällöin muutokset päivittyvät ohjelman tietokantaan. Jos taas käyttäjä operoi kuvaa suoraan isäntäohjelmassa, tieto ei välity asiakasohjelmalle. Lightroomin kuitenkin huomaa konfliktin tietokannan ja tiedostonhallinnan välillä. Tällöin kirjastonäkymässä kuvan kohdalle ilmestyy i-merkki. Klikkaamalla i-ikonia voit valita kuvan tietojen päivittämisen tietokantaan. Sen jälkeen kaikki on kunnossa.

 

Metadatan standardeista

Kamera kirjoittaa kuvatessa kuvan metakenttiin EXIF-standardin mukaisia tietoja. Näitä ovat tiedostonimi (muokattava), ajankohta, aukko, suljinaika, valkotasapaino, kameramalli, objektiivi ja paikkatieto (muokattava) muun muassa.

Tekijätiedot kirjataan IPTC-kenttiin. IPTC on kansainvälisten uutistoimistojen ja -talojen 1960-luvulla sopima standardi, jonka avulla ne voivat välittää kuvia ja muuta uutismateriaalia ostajille ympäri maailman. IPTC-kentät ovat muokattavissa.

EXIF- ja IPTC -metakenttiä on enemmän kuin mitä Lightroomin Metadata-välilehdelle mahtuu. Tiiviin yleiskatsauksen näistä kentistä saa valitsemalla otsikkorivin vasemman reunan valikosta vaihtoehdon Default. Voit myös valita yksittäisen standardin kaikki kentät, muun yhdistelmän.

 

Tietoturva

Suurta osaa metatiedoista täytyy voida päivittää. Näitä ovat tiedostonimi, otsikko (Title), sisällön kuvaus (Caption), tekijänoikeuslauseke, luokitukset (Rating, Label) ja paikkatieto (GPS) muun muassa. Niitä voi muokata myös esityskopioissa. Siten esimerkiksi internetistä ladatun kuvan tekijätiedot voi helposti kirjoittaa yli, tai poistaa.

Metadata on tiedotusväline, se ei anna tietoturvaa varkautta vastaan. Mikäli haluat suojata tekijänoikeutesi, kuvaa raakana ja pidä originaali itselläsi, varmuuskopioineen. JPEGit ovat esittämistä ja kopiointia varten.

Tietoturvaa voi tehdä myös rajoittamalla kopioitavia metatietoja. Esimerkiksi Lightroomin tiedostotulostuksessa (Export) asetusikkunan Metadata-lohkossa on sitä varten valikko. Sen riisutuin vaihtoehto on pelkkä copyright-tieto ilman teknisiä tietoja. Laajin vaihtoehto on kaikki metatiedot. Vastaavia rajauksia on julkaisupalveluissa ja kuvatoimistoilla. Huomaa, että myös avainsanoissa voit asettaa näkyvätkö ne tiedostotulostuksessa.

 

Aiheesta muualla

Metadata types

All Rights Reserved

Creative Commons -lisenssit

How to Write a Copyright Notice

 

Mainokset