Ulkoisen kovalevyn sisällön salaaminen Ve­raC­rypt-oh­jel­mal­la

VeraCrypt on ilmainen, avoimen lähdekoodin salausohjelma. Se pohjautuu suosittuun TrueCrypt-ohjelmaan, jonka kehitystyö on lopetettu.

Toimintaperiaate

VeraCrypt luo levylle salakirjoitetun tiedostosäiliön (Volume), joka kytketään tietokoneen tiedostojärjestelmään virtuaalisena levyasemana. Sitä voi käyttää normaalin levyaseman. Tiedostosäiliö kryptaa ja purkaa lennossa siinä olevat tiedostot. Käytössä on useita vahvoja salausmenetelmiä.

Tiedostosäiliö sulkeutuu, kun se kytketään irti tiedostojärjestelmästä, tai kun fyysinen levyasema irrotetaan tietokoneesta, tai kun tietokone suljetaan. Suljettu tiedostosäiliö salaa sisältönsä ja tiedostopäätteensä. Tiedostosäiliö otetaan uudelleen käyttöön avaamalla se VeraCryptillä, ja kytkemällä takaisin levyasemaksi (Mount).

 

Käyttökohteet

VeraCrypt sopii hyvin ulkoisella kovalevyllä, tai USB-tikulla säilytettävien tiedostojen salaukseen. Esimerkiksi kuvaoriginaalien varmuuskopioiden suojaamiseen.

Ohjelmapaketti on pieni, joten sen voi halutessaan tallentaa Portable-versiona tiedostosäiliön viereen. Tällöin säiliön luomiseen käytetty ohjelmaversio on aina saatavilla avaamista varten.

VeraCrypt tukee Windows-, Mac OS- ja Linux -käyttöjärjestelmiä. Sillä voi siten salata siirtokovalevyn, jota käytetään monen alustan ympäristössä.

VeraCryptin kielivalinnan voi tehdä pääikkunassa ja suomikin on tarjolla. Ohjelman tarkka dokumentaatio ja erilaisia käyttötapauksia löytyvät VeraCryptin verkkosivuilta.

 

Salakirjoitetun tiedostosäiliön luominen levyasemalle

 1. Käynnistä VeraCrypt-ohjelma (VeraCrypt.exe).
 2. Valitse pääikkunassa ”Create Volume”.
  • VeraCrypt Volume Creation Wizard –ikkuna avautuu.
 3. Valitse tiedostosäiliön tyypiksi ”Encrypted File Container”.
 4. Aseta säiliön näkyvyydeksi ”Standard VeraCrypt Volume”.
 5. Käynnistä säiliön hakemiston ja nimen valinta ”Select File”-napista.
 6. Valitse säiliön salausalgoritmi ja hash-funktio. Oletusarvot ovat sopivia.
 7. Aseta säiliönä käytettävän tiedoston koko.
 8. Aseta säiliön salauslause.
 9. Liikuta hiirtä satunnaisesti, kunnes ikkunan alareunan väripalkki muuttuu vihreäksi. Ohjelma käyttää liikettä salauksen vahvistamiseen.
 10. Käynnistä tiedostosäiliön luonti ”Format”-napilla.
  • Tiedostojärjestelmään tulee uusi tiedosto, joka on valitsemasi niminen ja kokoinen.
 11. Kuittaa säiliön valmistuminen ”OK”-napilla.
 12. Poistu VeraCrypt Volume Creation Wizard -ikkunasta Exit-napilla.

 

Tiedostosäiliön kytkeminen tiedostojen hallintajärjestelmään

 1. Käynnistä VeraCrypt-ohjelma.
 2. Valitse pääikkunassa levyasema tiedostosäiliön yhdistämistä varten.
 3. Valitse yhdistettävä tiedostosäiliö.
 4. Mount.
 5. Anna säiliön salasana.
  • Valitse säiliössä käytetty salausmenetelmä. Menetelmän tietäminen nopeuttaa säiliön avaamista. Voit käyttää myös automaattista menetelmän hakua.
 6. Exit.

 

Aiheesta muualla

https://www.veracrypt.fr/en/Documentation.html

https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/tietoturva/tiedostojen-salaus-veracrypt-ohjelmalla

https://www.youtube.com/watch?v=XshQWFLfwdA

https://www.sammynsivut.net/2016/09/08/veracrypt-salausohjelma-opas/

https://www.ghacks.net/2018/09/14/veracrypt-encryption-software-review/

https://www.mikrobitti.fi/uutiset/nain-salaat-massamuistin/c2315646-4358-35ef-a98e-de2e3622c640

 

Mainokset